FREN
courbe en fond

Anciens du laboratoire


Amangeldi
Torayev

Marcel
Touboul

Amina
Touidjine

Michal
Tulodziecki

Florence
Vallat Joliveau

Jose
Vivo Vilches

Liping
Wang

Abirdu
Woreka

Calin
Wurm

Kan-Hao
Xue

Cédric
Yaicle

Yinghui
Yin